Filosofisk praksis

Filosofisk praksis

Jacob Birkler

Som uddannet filosof har jeg gennem flere år arbejdet med filosofisk praksis i sundhedsvæsenet. Denne blog præsenterer nogle af mine mere debatskabende tanker og ideer. De fleste indlæg har været trykt i aviser og fagblade.

Opret en mindelund for organdonorer

Etiske spørgsmålPosted by Jacob Birkler Wed, July 27, 2011 11:04:32

(Trykt i Kristeligt Dagblad d. 2.5.2011)

I Danmark har vi den udfordring, at mange alvorligt syge mennesker har behov for organtransplantation. For nogle vil et nyt organ medføre omfattende forbedringer af levevilkår og udfoldelsesmuligheder, mens det for andre udgør forskellen på liv og død.

I dag kan man frivilligt tilmelde sig donorregistret og dermed aktivt melde sig som donor. Desværre er der alt for få, der benytter sig af denne mulighed. Selvom størstedelen af den danske befolkning er positive over for organdonation, er der kun cirka 12 procent, der er tilmeldt donorregistret. Det er derfor blevet foreslået, at der gives en skattefordel til de personer, der gerne vil donere deres organer, men det er en helt forkert måde at håndtere manglen på organer på. Vi har en god tradition for, at donation af blod, æg- og sædceller såvel som organer ikke bør motiveres af en økonomisk gevinst, men derimod være baseret på et ønske om at ville hjælpe andre. Derfor er vi nødt til at se på, hvad der ellers ligger i værktøjskassen. Én løsningsmodel er, at vi alle skal være organdonorer fra fødslen, også kendt som formodet samtykke. Ideen er, at vi fungerer som donorer, med mindre vi fravælger os denne ordning. I modsætning til den nuværende praksis, hvor vi aktivt kan melde os til et donorregister, får vi i stedet mulighed for at melde fra. Det Etiske Råd har været meget splittet i spørgsmålet om samtykke og delte sig i stort set to lige store lejre, da det sidst behandlede spørgsmålet i 2008. Personligt mener jeg, at det er af stor værdi, at hver enkelt med sig selv og sine nærmeste skaber sin egen livsanskuelse i relation til organdonation, og på det grundlag aktivt tilmelder sig donorregistret uden at skulle påtvinges et fravalg.

Men en løsning behøver hverken at inkludere en økonomisk gevinst eller en medfødt donorregistrering. Derimod bør vi fokusere på den ærværdighed, der er forbundet med at være organdonor. Organdonorer bør agtes og anerkendes, fordi de redder liv. Jeg vil derfor foreslå, at vi i Danmark anlægger en mindelund for de personer, der efter døden har doneret et organ. Vi bør fokusere på det værdifulde og livgivende ved at være organdonor uden at bruge pisk eller gulerod gennem fravalgsordninger eller økonomiske skattefordele. Med en mindelund gør vi det ærefuldt at være organdonor, og derfor skal det også være muligt at mindes de personer, der rent faktisk gør det. Det bedste motiv eller incitament til at blive donor skal ske gennem værdier. Lad os derfor anlægge en mindelund til minde om de personer, der gennem døden giver liv og værdi til deres medmennesker. Lad os fokusere på det værdifulde i at være organdonor.

  • Comments(0)//birkler.dialektik.dk/#post48