Filosofisk praksis

Filosofisk praksis

Jacob Birkler

Som uddannet filosof har jeg gennem flere år arbejdet med filosofisk praksis i sundhedsvæsenet. Denne blog præsenterer nogle af mine mere debatskabende tanker og ideer. De fleste indlæg har været trykt i aviser og fagblade.

Let det værdimæssige anker!

Etiske spørgsmålPosted by Jacob Birkler Wed, July 27, 2011 11:30:09

(Trykt i Kristeligt Dagblad d. 11.6.2011)

Etik er det værdimæssige grundlag for vores handlinger. Etikken fungerer derfor som et værdimæssigt anker, når vi omgås hinanden. Det er grundlæggende værdier, som holder os fast, når vi er på vej i uføre. Men i nogle situationer trækker det op til etisk uvejr, fordi vores grundlæggende værdier udfordres, og vi har vanskeligt ved at holde fast i vores værdier. Men min pointe er, at nogle situationer kræver, at vi kaster vores værdimæssige anker andetsteds, hvor det netop er situationen, som bør sætte kursen.

Et eksempel kan illustrere pointen. Som værdimæssig forpligtelse føler mange, at løgnagtighed er forkert og uværdigt og afspejler en dårlig karakter. Der er slet og ret tale om en person, der kaster sit værdimæssige anker det forkerte sted. Men lad os antage, at vi befinder os på et ældrecenter, hvor vi kan møde flere demente, der i nogle tilfælde lever med troen på, at den afdøde ægtefælle er i live, men momentant er forsvundet. Hvilken besked bør vi give den demente? Bør det være sandheden om ægtefællens død? Holder vi fast i princippet om løgnen som det forkerte og borgerens ret til at kende sandheden, vil konsekvensen blive, at den demente konfronteres med ægtefællens død hver eneste dag og derfor må gennemleve sorgen på ny, som en evig gentagelse. Det er i situationer som disse, at vi må kaste vores værdimæssige anker et andet sted og lade situationen råde om rigtig og forkert.

En anden forankret, nærmest hellig, værdi i sundhedsvæsenet angår patientens selvbestemmelsesret. Men hvor langt vil vi gå i respekten for denne ret? Vil vi tillade, at patienten går i døden for denne ret, hvilket kan være i forbindelse med fravalg af medicin, sondeernæring eller anden behandling?

I sundhedsvæsenet bør vi holde os de grundlæggende værdier for øje, der skaber et kompas i dilemmafyldt farvand. Men værdien respekt skal ikke gøre os handlingslammede i situationer, hvor der er noget, vi ikke kan respektere, hvilket eksempelvis kan være en grænseoverskridende patient. Værdien åbenhed skal ikke gøre os blind for situationer, hvor det tjener alle bedst, hvis informationer bliver holdt tilbage. Ansvarlighed skal ikke få os til at glemme, at der er noget, vi ikke har ansvar for og dermed gør os uansvarlige. På samme måde skal den tilstræbte faglighed og professionalisme ikke skal gøre os blind for værdien i at være personlig.

At vi giver køb på vores etiske principper betyder ikke, at alle værdier er betinget af situationen, eller at alt kan være lige gyldigt. Vi skal ikke give slip på vores forpligtelser og de principper, vi sædvanligvis holder i hævd, men vi skal heller ikke være så tossegode, at vi mister blik for de helt åbenlyse situationsbestemte hensyn.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.